Рис.2.1. ВВП національних держав і обсяги продажів ТНК, млрд дол. США.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.
Рис. 2.2. Зростання обсягів світового експорту та ВВП у 1980-1997 рр.,
% середньорічних змін.

Джерело: IMF World Economic Outlook, 1998.
Рис. 2.3. Частка обсягів світового виробництва, що реалізована в межах світової торгівлі у 1970-1998 рр. за постійних цін, %.

Джерело: International Monetary Fund, 1999.

Рис.2.4. Світовий експорт комерційних послуг у 1985-1998 рр., трлн дол
США.
Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.5. Середньорічний світовий потік ПІІ у 1970-1999 рр., млрд дол США.

Джерело: United Nations, 1999.

Рис.2.6. Обсяги експорту капіталу США, Японії, Німеччини в 1986-1998 рр., млрд дол. США.

Джерело: National Sources, 1999

Рис.2.7. Нетто потоку довгострокових інвестицій у країни, що розвиваються в 1990-1997 рр., млрд дол. США.

Примітки: Офіційне фінансування розвитку (гранти, позики).

Приватні інвестиції (позики, ПІІ, портфельні інвестиції, ЦП).

Джерело: Global Development Finance, World Bank, 1998.

Рис.2.8. Динаміка зростання регіональних інтеграційних угод, нотифікованих ГАТТ/ВТО у 1948-1998 рр.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Рис.2.9. Динаміка зростання продажів на світовому ринку електроніки у 1983-1998 рр., млрд дол. США.

Джерело: Semiconductor Industry Association, World Semiconductor
Trade Statistics, 1999.

Таблиця 2.1.
Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., % змін за рік.
|Регіон | |Експорт| | |Імпорт | |
| |1990-95 |1996 |1997 |1990-9|1996 |1997 |
| | | | |5 | | |
|Північна |7,0 |6,0 |10,5 |7,5 |6,0 |12,5 |
|Америка* | | | | | | |
|Латинська |8,0 |11,0 |12,5 |11,5 |11,5 |21,5 |
|Америка | | | | | | |
|Європейський |5,5 |4,0 |8,0 |4,5 |2,5 |6,5 |
|Союз | | | | | | |
|Країни з |4,5 |7,5 |11,0 |1,5 |14,5 |16,0 |
|перехідною | | | | | | |
|економікою | | | | | | |
|Азія |7,5 |3,5 |11,5 |10,5 |5,0 |5,5 |
|Японія |1,5 |-0,5 |9,5 |6,5 |2,0 |2,5 |
|НІК |11,0 |6,5 |10,0 |12,0 |4,5 |5,5 |

Примітки: * Без Мексики.

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Рис.2.10. Рівень глобальної комп’ютеризації в 1997 р., кількість ПК на

1000 жителів.

Джерело: World Bank, World Development Indicators, 1998.

Таблиця 2.2.

Найбільші країни-імпортери та експортери.

|Імпорт|Обсяг, |Річний |Експортери |Обсяг, |Річний |
|ери |млрд дол. |приріст, | |млрд дол.США |приріст,|
| |США |% | | |% |
|США |899,2 |9 |США |689,0 |10 |
|Канада|201,0 |15 |Велика |280,1 |7 |
| | | |Британія | | |
|Тайван|113,2 |12 |Канада |214,4 |6 |
|ь | | | | | |
|Мексик|112,5 |23 |Китай |182,7 |21 |
|а | | | | | |
|Бразил|65,7 |15 |Південна |136,6 |5 |
|ія | | |Корея | | |
|Росія |48,0 |11 |Тайвань |123,0 |5 |
|Туречч|46,8 |10 |Мексика |110,4 |15 |
|ина | | | | | |
|Польща|42,0 |13 |Індонезія |53,4 |7 |
|Індія |40,6 |9 |Бразилія |53,0 |11 |
|Ірланд|39,1 |9 |Ірландія |52,4 |8 |
|ія | | | | | |

Джерело: World Trade Organization, 1998.

Таблиця 2.4.

Найбільші екпортери та імпортери комерційних послуг у 1998 р.

|Експортери |Обсяг, |Частка, % |Імпортери |Обсяг, млрд |Частка, |
| |млрд | | |дол. США |% |
| |дол. | | | | |
| |США | | | | |
|США |230,7 |17,8 |США |151,4 |12 |
|Великобритан|84,8 |6,5 |Японія |122,6 |9,7 |
|ія | | | | | |
|Франція |81,9 |6,3 |Німеччина |116,3 |9,2 |
|Німеччина |72,3 |5,6 |Великобритан|69,7 |5,5 |
| | | |ія | | |
|Італія |71,2 |5,5 |Італія |69,1 |5,5 |
|Японія |68,4 |5,3 |Франція |61,4 |4,9 |
|Нідерланди |48,5 |3,7 |Нідерланди |43,4 |3,4 |
|Іспанія |43,6 |3,4 |Канада |35,7 |2,8 |
|Гонконг |37,4 |2,9 |Південна |33,4 |2,6 |
| | | |Корея | | |
|Бельгія-Люкс|33,3 |2,6 |Бельгія-Люкс|32,2 |2,5 |
|ембург | | |ембург | | |

Примітки: Найважливіші статті: освіта, медичні та фінансові послуги, страхування, розваги, програмне забезпечення.

Джерело: World Trade Organization, 1999.

Таблиця 2.3.

Глобальна інтеграція в 1998 р.

|Країна |Торгова |Інвестиційна |
| |відкритість* |відкритість** |
|АЗІЯ | | |
|Гонконг |297 |8,4 |
|Сінгапур |275 |24,6 |
|Китай |40 |25,7 |
|Філіппіни |80 |9,0 |
|Індонезія |53 |6,5 |
|Малайзія |194 |17,9 |
|Таїланд |90 |2,9 |
|Південна Корея |67 |1,1 |
|Тайвань |90 |2,7 |
|Індія |27 |3,6 |
|ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА | | |
|Мексика |48 |17,1 |
|Бразилія |15 |4,7 |
|Аргентина |16 |11,7 |
|Чилі |54 |10,8 |
|Венесуела |49 |7,6 |
|Колумбія |35 |14,8 |
|Перу |30 |24,7 |
|ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА | | |
|ЄВРОПА | | |
|Польща |53 |18,1 |
|Чеська Республіка |108 |18,6 |
|Угорщина |67 |59,7 |
|Росія |44 |0,9 |
|Румунія |60 |8,7 |
|США |18,3 |5,9 |
|ЯПОНІЯ |15,2 |0,1 |
|НІМЕЧЧИНА |40,8 |1,7 |

Примітки: * (експорт+імпорт)/ ВВП;

** частка внутрішніх інвестицій у загальних капіталовкладеннях.

Джерело: OECD, UN, World Investment Report, 1998.

-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]